Drůbež

Domácí drůbež je domácí ptactvo vodní a hrabavé. Jde o nejčastěji chovanou kategorii hospodářských zvířat a pravděpodobně o nejvýznamnější ptáky pro lidstvo.

Základní dělení drůbeže (Galloanserae) je na drůbež hrabavá (řád hrabaví (Galliformes)) a drůbež vodní (řád vrubozobí (Anseriformes)).

Mezi drůbež hrabavou patří: slepice, perličky, křepelky, krůty, bažanti, koroptve a pávi.

Mezi drůbež vodní patří: husy, kachny a pižmovky.

Drůbež je podle vědecké klasifikace nadřád, který má latinský název Galloanserae.

Nadřád Galloanserae je jednou ze dvou hlavních vývojových větví moderních ptáků (Aves). Do tohoto taxonu spadají dva současné řády (hrabaví a vrubozobí) a některé vyhynulé druhy.

Jeho zástupci žijí téměř ve všech oblastech světa. Patří zde všechny ekonomicky významné skupiny ptáků. Drůbež má dlouhou historií domestikace. V dvou řádech spadajících pod Galloanserae, tedy v řádu hrabavých a vrubozobých je rozlišováno přibližně 452 druhů v 8 čeledích.

Na webu Drubežář.com se věnuji téměř výlučně lidmi chované drůbeži, proto pokud zde používám slovo drůbež, je tím myšlena drůbež domácí.

Členění skupiny Galloanserae

 • řád: vrubozobí (Anseriformes)
  • čeleď: kamišovití (Anhimidae)
  • čeleď: husovcovití (Anseranatidae)
  • čeleď: kachnovití (Anatidae)
 • řád: hrabaví (Galliformes)
  • čeleď: tabonovití (Megapodiidae)
  • čeleď: hokovití (Cracidae) – polyfyletická
  • čeleď: perličkovití (Numididae)
  • čeleď: křepelovití (Odontophoridae)
  • čeleď: bažantovití (Phasianidae) – polyfyletická

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *