Drůbež

Domácí drůbež je domácí ptactvo vodní a hrabavé. Jde o nejčastěji chovanou kategorii hospodářských zvířat a pravděpodobně o nejvýznamnější ptáky pro lidstvo. Základní dělení drůbeže (Galloanserae) je na drůbež hrabavá (řád hrabaví (Galliformes)) a drůbež vodní (řád vrubozobí (Anseriformes)). Mezi drůbež hrabavou patří: slepice, perličky, křepelky, krůty, bažanti, koroptve a pávi. Mezi drůbež vodní patří: husy,… Pokračovat ve čtení Drůbež