Křepelka – o křepelkách obecně

Křepelka je pojmenování, které zahrnuje 5 rodů hrabavých ptáků, a to rody Anurophasis, Caloperdix, Coturnix, Ophrysia a Perdicula. Křepelky patří do podčeledě koroptve (Perdicinae), která je součástí čeledě bažantovití (Phasianidae).

Pro nás je nejdůležitější rod Coturnix, pod který patří v naší přírodě se vyskytující křepelka polní (Coturnix coturnix), křepelka čínská (Coturnix chinensis), která je často chovaná pro okrasu a křepelka japonská (Coturnix japonica), která se chová jako domácí drůbež pro vejce a maso.

Křepelka japonská, je nejmenší druh drůbeže, a patří k hrabavé drůbeži. Dnes je její chov v České republice a na Slovensku značně rozšířen. Křepelka japonská se chová v mnoha variacích.

Křepelka anglická, křepelka texaská, křepelka estonská, křepelka italská, křepelka maďarská, křepelka francouzská, madžurská křepelka zlatá, křepelka faraon, křepelka fénix, křepelka sedalon – to vše jsou plemena (variace) křepelky japonské.

Některé druhy křepelek jsou považovány za lovnou zvěř. Střílí se a tažné druhy se také loví do sítí.

Křepelky tráví převážnou část života na zemi. Živí se semeny, mladými rostlinami, bobulemi, a bezobratlými živočichy, které chytají na zemi nebo vyhrabávají ze země. Samci obvykle nebývají výrazněji zbarveni než samice. U některých druhů je však výjimkou doba páření. Přes pozemský způsob života některé křepelky dobře létají a některé druhy patří k tažným ptákům. Křepelky buď žijí v párech, nebo v hejnech a krátce před obdobím páření vytvářejí polygamní skupiny s jedním kohoutkem a několika slepičkami. Na vejcích sedí samička, která se také stará o mladé do doby než začnou létat. Mláďata se krmí samy.

Někdy se nesprávně jako křepelka označují ptáci patřící do čeledi křepelovití (Odontophoridae). Jejich správné české jméno je však křepel. Patří sem například křepel kalifornský, křepel virginský, křepel šupinkatý, křepel vysokohorský a další. Křepelovití byli dříve považováni za podčeleď čeledě bažantovitých, později však byli potvrzeni jako samostatná čeleď.

Na webu Drubezar.com je často pod pojmem křepelka myšlena křepelka japonská.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *