Dolíheň

Dolíheň je zařízení, které se používá v poslední fázi umělé inkubace vajec. Ta trvá obvykle 3 dny před vylíhnutím.

V dolíhni dochází k vylíhnutí ptáčat. Vejce se v ní už neobracejí, je v ní vyšší vlhkost a obvykle nižší teplota.

Fyzicky se líhně od dolíhně liší především tím, že v nich nejdou mechanizmy obracející vajíčka a s nimi obvykle související držáky vajec.

Líheň lze obvykle jednoduše upravit na dolíheň právě odstraněním držáků vajec.

Většina domácích líhní se prodáva s popisem, že obsahují i dolíheň. To ovšem neznamená, že obsahují něco navíc, ale to, že jde z líhně vyndat držáky vajec.

Velké líhně bez ventilace jde použít najednou jako líheň i dolíheň, protože bez cirkulace vzduchu lze zajistit různé podmínky v jednotlivých částech líhně.

Pro domácí líhnutí nepotřebujete zvlášť inkubátor a dolíheň, jsou ale vyjímky. Pokud v líhni inkubujete vajíčka různých druhů nebo když vajíčka do líhně vkládáte postupně, pak se bez samostatné dolíhně neobejdete. Nemusíte mít speciální dolíheň, stačí mít druhý inkubátor, který používáte jako dolíheň.

U dolíhní (a inkubátorů s dolíhní) kromě toho, aby uměly držet požadovanou teplotu a vlhkost, jsou důležité následující věci:

  • Dolíheň by se měla lehce čistit, protože po vylíhnutých ptáčatech zůstává hodně nepořádku.
  • Dolíheň musí být bezpečná pro vylíhnuté drobečky. Ti totiž velice rychle po vylíhnutí začínají být aktivní, po dolíhni se pohybují a strkají zobáčky kam nemají. Jakmile trochu oschnou, můžou i něco přeskočit nebo někam seskočit. Pokud bude například mezera mezi dnem dolíhně a její stěnou (jak občas bývá), ptáčatům tam může uvíznout noha nebo hlava a zahynou.
  • Do dolíhně by mělo být vidět bez jejího otevření.
  • Vajíčka a kuřata v dolíhni jsou citlivější na výpadky provozu než vajíčka v líhni. Je proto dobré mít záložní zdroj energie (baterii nebo generátor) a náhradní zdroje tepla (žárovky, infra lampy atd.)

V dolíhni se obvykle kladou vejce volně naležato na dno. Je však možné polohu vajec lehce zafixovat, napříklat malými lištami. Usnadníme tak ptáčeti klubání, protože otáčení vajec je nežádoucí. Fixace ale nesmí být nebezpečná vylíhnutým ptáčatům. Někdy se v dolíhni dno rozděluje na sektory, abychom poznali z kterých vajec se ptáčata vyklubala.

Poznámky:

Používám pojem ptáčata, protože text o dolíhni se týká nejen bažantích, perličích a slepičích kuřat, ale i housat, kachňat a případně i mláďat jiných ptáků.

Dolíheň s husími vajíčky a jedním vyklubaným housátkem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *