Křepelka – o křepelkách obecně

Křepelka je pojmenování, které zahrnuje 5 rodů hrabavých ptáků, a to rody Anurophasis, Caloperdix, Coturnix, Ophrysia a Perdicula. Křepelky patří do podčeledě koroptve (Perdicinae), která je součástí čeledě bažantovití (Phasianidae).