Umělé líhnutí husích vajec

Základní a aktualizované informace o líhnutí housat. Hlavní témata: sběr vajec, skladování vajec pro líhnutí, příprava na vložení do inkubátoru, nasazování vajec do umělé líhně, teplota v průběhu skladování, zahřívání a líhnutí vajec, vlhkost během inkubace hus, ochlazování husích vajec při líhnutí, otáčení vajec při umělé inkubaci, prosvěcování vajec, líhnutí housat, a …poznámky.

Sběr vajec

Husy začínají snášet  od února, kdy je venku chladno. Vejce je proto ideální sbírat co nejdříve po snášce.  Vajíčka očistěte jen od hrubé špíny a trusu ideálně nasucho, třeba drsnou stranou houbičky na mytí nádobí. Pokud je umýváte vodou, měla by mít přibližně  teplotu vajec, nikdy však vyšší. Vajíčka není dobré drhnout do čista.


Poznámka: Já jednou našel asi 30 vajec ve hnízdě o kterém jsem nevěděl. V té době bylo chladno a občas šel teploměr pod nulu. Několik vajec z tohoto nálezu jsem dal do inkubátoru a bez problémů se vylíhly. 

Skladování vajec pro líhnutí


Moc velká, nebo moc malá vajíčka vyřaďte. Stejně tak vejce nakřáplá nebo s jiným defektem. Porušení skořápky můžete odhalit i pod ovoskopem.

Ideální teplota pro skladování je  8 – 15 °C, vlhkost  vzduchu 60 – 70%.

Na vajíčka je dobré napsat (ideálně tužkou) datum snášky. 

Po dobu skladování vejce otáčejte 2x denně o 180 °.

Příprava na vložení do inkubátoru

Vajíčky by před vložením do inkubátoru měla pár hodin postát při pokojové teplotě. Inkubátor je vhodné před vložením husích vajec nechat pracovat na prázdno, stáčí pár hodin pro nahřátí, ale vhodnější je den i víc,  pro otestování inkubátoru, pokud se delší dobu nepoužíval nebo je nový.  Po otestování funkcí a případném dolití vody, vkládáme vajíčka. Inkubátor je dobré před použitím řádně vydezinfikovat. 

Poznámka: Při výběru inkubátoru je potřeba brát v úvahu to, že husí vejce jsou výrazně větší než slepičí a nemusí pak v líhni správně sedět. Má první líheň byla prodejcem označena jako vhodná k inkubaci husích vajec, ale při nasazování do líhně jsem zjistil, že s husími vejci nefunguje automatické otáčení vajec, protože jsou velká a z košíků pro jejich usazení při otáčení vypadávají. 

Nasazování vajec do umělé líhně

Husí vejce se do líhně vkládají naležato, pokud je to možné, širším koncem mírně výš. Pokud máte v líhni automatické otáčení vajec, vypněte je na 12 hodin. Počáteční teplotu pro první dny  nastavte na 37.6 až 38 °C. 

Poznámka: Já testoval líhnutí housat v líhni s konstantní teplotou prvních 26 dnů teplotou 37, 6 – 37,8 °C. Pak jsem zkoušel testovat vyšší teplotu, tedy 38  v prvních dnech a pak postupné snižování na 37,5 v době zahřívání vajec. 

Teplota v průběhu skladování, zahřívání a líhnutí vajec

Jak už jsem psal výše,  ideální teplota pro skladování vajec je 8 – 15 °C, při zahřívání vajec, tedy od 1. do 26. dne je za nejpříznivější považována teplota mezi 37, 6 – 37,8 °C, ale jsou líhňaři, kteří začínají s teplotou vyšší, obvykle 38 °C a pak jí snižují.  V době líhnutí, tedy 27. až 32. den, se za optimální teplotu považuje rozmezí 37,3 až 37,5 °C.
Pokud se teploty při inkubaci housat výrazně liší od uvedených, dochází k poruchám embryonálního vývoje.


Nižší teploty bývají méně škodlivé, než vyšší.  Teplota nad 40 °C je kritická a teplota 42°C je pro zárodky smrtelná.

Krátké výpadky ohřevu nevadí. V druhé třetině inkubace se je naopak vhodné tzv. ochlazování, ale o něm píšu odděleně.

Poznámka: Teploty se mohou u různých líhní lišit je totiž rozdíl mezi malou domácí líhní a velkou průmyslovou skříňovou líhní a zejména mezi líhní z nuceným prouděním vzduchu nebo  bez ventilátoru. Já mám praktické zkušenosti jen s domácí líhní s ventilátorem.  Poznámka 2.: Během Inkubace housat jsem měl 3 výpadky elektřiny. V té době jsem neměl záložní zdroj, jeden výpadek byl přes 7 hodin. Zárodky to bez problémů přežily. 

Vlhkost během inkubace hus


Nejpříznivější vlhkost v době zahřívání husích vajec, tedy od prvního do dvacátého šestého dne je 60 až 70 %.  V době líhnutí, tedy od dvacátého sedmého dne,  má být vlhkost vyšší  80 – 90 %.  Zejména při klubání je vysoká vlhkost velmi důležitá.

Ochlazování husích vajec při líhnutí

Ochlazování husích vajec při líhnutí je důležité pro dobrý výsledek líhnutí. Na způsoby ochlazování existují různé názory. Mi se zdá nejvhodnější ochlazovat od 8. do 18. dne 2x denně po přibližně 10 minutách, od 19. do 24. dne po 20 minutách a od 25. do 29. dne po 30 minutách. V poslední fázi je vhodné vejce postříkat studenou vodou. 

Od prvního naklovnutého vajíčka už neochlazuji, stále ale dělám postřik vajec vodou. 

Po 27. dni, v době líhnutí pomáhá postřik vodou i k zvýšení vlhkosti.,
U ochlazování se používají různé postupy. Někdo délku ochlazování neprodlužuje skokově, ale postupně, někdo ochlazuje 45 i 60 minut. Husy ostatně také hnízdo opouštějí někdy na velmi dlouho. 

Vejce ochlazujeme tak, že ideálně vypneme vytápění, otevřeme dvířka nebo kryt inkubátoru a necháme zapnutou ventilaci. 

Otáčení vajec při umělé inkubaci

Otáčení vajec při umělé inkubaci je nezbytností, která brání přischnutí zárodku k skořápce.

Vejce by měla být obracena nejméně 3 x denně. Ideálně je otáčet o 180 °. Automatika v líhních vejce otáčí třeba jednou za 2 hodiny, ale často o méně stupňů. 

Pokud vejce otáčíte rušně, přijdou vám vhod data snášky, která jste na vejce poznamenali při sběru a ukládání vajec.  Pomáhají v orientaci. 

Poznámka:  Mám dobrou zkušenost s ručním otáčením, které je svou nepravidelností možná vhodnější. Přemýšlím, že bych i při automatickém otáčení vstupoval do procesu a občas vejce otočil ručně o více stupňů.  

Prosvěcování vajec 

Při prosvěcování odhalíme neoplodněná vejce a vejce s odumřelými zárodky. Taková vajíčka je dobré z inkubátoru vyřadit. Prosvěcování je vhodné dělat 10. a 27. den. Zkontrolovat vejce, ale můžete kdykoliv během ochlazování. Prosvěcování do 7 dne je nevhodné. 
Neoplodněná vejce vyřazena 10. den inkubace jsou v pořádku. Můžete je uvařit a třeba zkrmit housatům. 

Poznámka: Pokud chcete zjistit, jak vypadá uvnitř vyřazené vejce s odumřelým zárodkem, rozbíjejte skořápku opatrně, chraňte si oděv i obličej. Zkažené vejce může při otvírání i vybouchnout. 

Líhnutí

Od 27. dne začíná u husích vajec líhnutí.  Vejce se vkládají do takzvané dolíhně, případně v líhni se vytahují z obracecího systému (někdy v něm zůstávají, závisí na druhu), kladou naležato, ideálně tak, aby se nedotýkaly a přestávají se obracet. Je potřeba  snížit teplotu  (37,3 až 37,5 °C) a zvýšit vlhkost (80 – 90 %).  27. den je také vhodný k prosvěcení vajec a vyřazení těch s odumřelými zárodky. 

Vajíčka se dál neobracejí, ale do 29. dne se stále 2x denně po dobu 30 minut chladí. Přitom je vhodné jich postříkat vodou.

Obecně se při inkubaci nedoporučuje pomáhat při klubání. Pokud nevíte co dělat a jste neopatrní, zárodku ublížíte. Taky tvorečci, kterým uměle pomůžete, a zasáhnete tak do pravidel přírodního výběru, často bývají slabí, neduživí a nezřídka uhynou.

Nicméně housatům, na rozdíl třeba od kuřat, se vám může vyplatit pomoct. V tom případě je potřeba důkladně nastudovat  jak to máte udělat a postupovat opatrně a s rozvahou.

Vylíhnutá housata necháme v (do)líhni vyschnout a pak je přemístíme do odchovny. Není vhodné dolíheň často otvírat. Při odběru housat je dobré odstranit zbytky skořápek.

Poznámky:

  1.  Pro případ výpadku proudu je vhodné mít líheň, která funguje na záložní baterii, nebo mít generátor. Krátkodobé výpadky proudu ale nejsou velký problém. Při delším výpadku je dobré líheň tepelně izolovat, například přikrýt peřinou. V líhni lze udržet potřebnou teplotu bez elektřiny například pomocí lahví s teplou vodou.
  2. Líheň je technické zařízení a to se může kdykoliv porouchat. Pokud vám na vajíčkách velmi záleží je dobré mít připraveno náhradní řešení. Rezervní, třeba  i provizorní  líheň, nebo  být domluvený z někým, kdo líheň má. 
  3. Pokud je výrobce líhní na opravdu profesionální úrovni, je mělo by být nejlepší řídit se návodem, přinejmenším do doby, než získáte  s líhní zkušenosti.

Základní text na téma: inkubace housat – inkubace hus – líhnutí housat v líhni. Tento článek je udržovaný a průběžně aktualizovaný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *