Vodní drůbež

Domácí drůbež dělíme na vodní drůbež a drůbež hrabavou. Zoologicky patří vodní drůbež do řádu vrubozubí, latinsky Anseriformes. Mezi vodní drůbež patří husy, kachny a pižmovky. Existují také kříženci kachny a pižmovky, kteří se nazývají muladr a jsou neplodní. Do řádu vrubozubých však patří i další ptáci, čeleď kamišovití, dále například bernešky, čírky, kajky, husice,… Pokračovat ve čtení Vodní drůbež

Drůbež

Domácí drůbež je domácí ptactvo vodní a hrabavé. Jde o nejčastěji chovanou kategorii hospodářských zvířat a pravděpodobně o nejvýznamnější ptáky pro lidstvo. Základní dělení drůbeže (Galloanserae) je na drůbež hrabavá (řád hrabaví (Galliformes)) a drůbež vodní (řád vrubozobí (Anseriformes)). Mezi drůbež hrabavou patří: slepice, perličky, křepelky, krůty, bažanti, koroptve a pávi. Mezi drůbež vodní patří: husy,… Pokračovat ve čtení Drůbež